កម្ពុជា នឹងមិនលេងដូចឥណ្ឌូណេស៊ីទេ សម្រាប់ជំនួបទល់វៀតណាម

គ្រូបង្គោលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា លោក Ryu Hirose យល់ច្បាស់ពីភាពខ្លាំងរបស់ក្រុមវៀតណាម ប៉ុន្ដែលោក នឹងរៀបចំការលេងទម្រង់បែបប្រយុទ្ធ ជាជាងការលេងបែបការពារ បើទោះបីជាទទួលបរាជ័យក្នុងការប្រកួតនោះក៏ដោយ។

លោក Hirose បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “វៀតណាម គឺពិតជាខ្លាំង ប៉ុន្ដែកម្ពុជានឹងព្យាយាមធ្វើឱ្យពួកគេមានបញ្ហា។ យើងនឹងរក្សាការគ្រប់គ្រងបាល់ ហើយលេងវាយសម្រុកក្នុងការប្រកួត ទោះបីជាបរាជ័យក៏ដោយ”។

យើងកំពុងដើរផ្លូវត្រូវហើយ បើទោះបីជាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ។ តើយើងនឹងបន្ដរកគ្រាប់បាល់គ្រប់ប្រកួតដែលយើងលេងមែនទេ? សម្រាប់ខ្ញុំវាគឺរឿងបន្ទាប់បន្សំប៉ុណ្ណោះ។ វាកាន់តែសំខាន់ ក្នុងការមើលពីដំណើរការដែលយើងអាចរកគ្រាប់បាល់បាន”។